Ekologia

8  lutego  pojechaliśmy  na  zajęcia  o  ekologii  do  Centrum  Edukacji Ekologicznej.  Podczas  zajęć  przypomnieliśmy  sobie  jak  należy zachowywać  się  w  lesie.  Pani  opowiadał nam  segregacji  śmieci  i  o tym  jakie  mogą  być  skutki  wyrzucania  śmieci  w  lesie. Następnie kolorowaliśmy  pojemniki  odpowiednimi  kolorami.


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl