Strażnik Przyrody

Dnia 29 listopada dzieci z grupy „Słoniątka” zostały pasowane na Małych Strażników Przyrody. Dzieci inscenizowały przedstawienie ekologiczne pt. „Chrońmy przyrodę”. Następnie musiały wykazać się wiedzą ekologiczną i wykonać zadanie plastyczne. W pasowaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz dzieci z młodszej grupy „Dinusie”. W trakcie całego spotkania panowała serdeczna atmosfera, która sprzyjała zabawie z ekologią.


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl