Pierwszy dzień wiosny

Dzieci obejrzały teatrzyk pt. „Powitanie wiosny” przedstawiony przez dzieci z kółka teatralnego.

Rozwiązywały zagadki, układały puzzle, śpiewały piosenki o tematyce wiosennej.

Po zabawach w sali, przedszkolaki w kolorowym korowodzie przeszły ulicami osiedla. W ten sposób

pożegnały zimę i powitały wiosnę.


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl