Aleksandra Kloc

mgr Aleksandra Kloc – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:
Uniwersytet Zielonogórski – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia magisterskie)
Uniwersytet Zielonogórski – Logopedia (studia podyplomowe)

Kursy:
-Warsztaty metodyczne z pedagogiki zabawy pt. „Tańce liniowe, zumbowe i nie tylko dla dzieci”.
-Warsztaty metodyczne pt. „Tańce i zabawy ruchowe dla najmłodszych”.
-Warsztaty metodyczne pt. „Tańce integracyjne w pracy z grupą”.
-Warsztaty metodyczne pt. „Tańczymy niezapomniane hity z dziećmi”.
-Warsztaty metodyczne pt. „Razem tańczymy i dobrze się bawimy”.
-Piosenka, zabawa i taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
-Metoda dobrego startu – zabawa ruchowa z piosenką.
-Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci, a zadania dla nauczyciela.
-Coś z niczego – twórcze, ciekawe zabawy plastyczne.
-Kurs przygotowawczy dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
-Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
-„Mali badacze, wielcy odkrywcy – metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej”.
-Stosowanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela – Excel 2010.
-Nowe technologie w szkole – tablica interaktywna.
-Kolorowa ortografia – pomysł na doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów klas I-III.
-Czytanie przez ślizganie.
-Dzieci sześcioletnie, a nauka matematyki.
-Szkoła tajemnic, emocji i odkryć, szkoła dla najmłodszych uczniów.
-Sposoby radzenia sobie ze złością i stresem.
-Motywujące i aktywizujące metody i techniki pracy z uczniem.
-Konferencja naukowa: „Wystandaryzowana edukacja czy standard edukacji?”.
-Szkolenie „Moje ćwiczenia ręka w rękę z Naszym Elementarzem”.
-Warsztaty metodyczne „Wspomaganie rozwoju ucznia w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem TIK”.
-Bingo i inne gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej.
-Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do pracy przy realizacji projektu „Mały mistrz”.
-Kurs komputerowy „UONET+ – szkolenie dla nauczycieli-wychowawców”.
-Warsztaty metodyczne „Ocenianie ucznia sześcioletniego zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego”.
-Masaż Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka.
-Kurs z języka angielskiego w Empik School – Poziom B1+.
-Społeczne Ognisko Muzyczne „Allegretto” I stopnia w klasie fortepianu i gitary


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000