Angelika Mytych

mgr Angelika Mytych- nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie:
Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie, studia podyplomowe- „Edukacja wczesnoszkolna i
przedszkolna”

 • Uniwersytet Zielonogórski, studia magisterskie- „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i
  profilaktyka”
 • Uniwersytet Zielonogórski, studia licencjackie-  „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i
  profilaktyka”
  Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Wrocławiu, studia podyplomowe- „Organizacja i
  Zarządzanie Oświatą” – w toku.
  Kursy i szkolenia:
  -kurs „Wychowawca kolonijny”
  -kurs „Multimedia przedszkolne”
  -kurs „Jak motywować dzieci do działania”
  -kurs „Jak zadbać o koncentrację i emocje dzieci po nauczaniu zdalnym”
  -kurs „Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym”

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000