Anna Melech

Wykształcenie: Uniwersytet Zielonogórski
Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Wykształcenie: Uniwersytet Zielonogórski
Kierunek: Edukacja elementarna i edukacja medialna

Kursy i szkolenia:

  • Integracja sensoryczna w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Jak wdrażać dzieci przedszkolne do respektowania norm i zasad społecznych
  • Indywidualne potrzeby dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
  • Lęk, stres i trauma – jak wzmocnić ciało i psychikę?
  • Czy znasz to uczucie? – metody pracy ze złością i stresem
  • Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000