Joanna Waniczek…

mgr Joanna Waniczek – Małolepsza – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

Uniwersytet Zielonogórski- Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna

Studia podyplomowe Logopedia z Emisją i Higieną Głosu

Kursy i szkolenia:

„Muzykoterapia w edukacji”

„Warsztaty edukacji twórczej – teatr dziecięcy”

„Dziecięce emocje. O ich źródłach, znaczeniu i roli w aktywności     poznawczej”

„Zajęcia korekcyjno – wyrównawcze w przedszkolu”

„Zabawa ruchowa z piosenką w zajęciach edukacyjnych”

 „KLANZA – Metody integracyjne w pracy z grupą –  wprowadzenie do pedagogiki zabawy”

„Nowoczesne nauczanie przy wykorzystaniu OPE”

„Nowoczesne nauczanie. Dziennik lekcyjny Optivium”

„Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu

„Indywidualne potrzeby dziecka, czyli nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej”

„Jak poznać piękno nauki – Wiktor Niedzicki”

„Klimatolubne przedszkolaki – ogólnopolski program edukacji ekologicznej na temat zmian klimatu i przeciwdziałania nim”

Kurs na kierowników wycieczek szkolnych

Kurs dla kandydatów na wychowawców kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży

Kurs wspomagania dzieci alkoholików

Koordynator programu „Przyjaciele Zippiego”

Prowadzenie kółka plastycznego

joanna waniczek


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000