Katarzyna Pastucha


Katarzyna Pastucha – nauczyciel mianowany
Wykształcenie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierunek : Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Kursy i szkolenia:
– Podstawy arteterapii w pracy z dziećmi,
– Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania,
– Czynnościowe nauczanie matematyki w przedszkolu wg koncepcji E.Gruszczyk- Kolczyńskiej,
– Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w pracy z dzieckiem przedszkolnym,
– Metoda dobrego startu w teorii i w praktyce,
– PBP Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga,
– Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
– Kurs wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
– Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci – przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000