Małgorzata Cierpica

mgr Małgorzata Cierpica – nauczyciel mianowany

     Wykształcenie:

Uniwersytet Zielonogórski – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

    Kursy i szkolenia:

“Nowoczesne nauczanie przy wykorzystaniu otwartej platformy edukacyjnej”

“Nowoczesne nauczanie-  Dziennik lekcyjny Optivum”

” Tańce regionalne w pracy z grupą”

” Wykorzystanie ceramiki w rozwijaniu sprawności manualnej dziecka”

“Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000

 

Zmień rozmiar czcionki