Milena Irzykowska

mgr Milena Irzykowska – nauczyciel dyplomowany

     Wykształcenie:

Uniwersytet Zielonogórski – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

      Kursy i szkolenia:

„Muzykoterapia – pomoc w rozwiązywaniu dziecięcych problemów”

„Taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych we wspólnym kręgu”
„Nie szukaj winnych, szukaj  rozwiązań – jak radzić sobie z agresją u dzieci”

 „Mały człowiek i jego wielkie problemy…Słucham, rozmawiam, pomagam.”

„Praca z dzieckiem metoda projektów”

 „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

 ” Wczesne wspomaganie logopedyczne”

” Papier i masa plastyczna w pracach dziecięcych”

” Genialny umysł”

1


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000