Sylwia Bracisiewicz

mgr Sylwia Bracisiewicz – nauczyciel stażysta

Wykształcenie:

Uniwersytet Zielonogórski – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Kursy i szkolenia:

Przygotowanie nauczycieli do praktycznego udzielania pierwszej pomocy

Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym w przedszkolu

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole

IMG_4090(1)


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000