Moda ekologiczna

Dbając o rozwój wiedzy ekologicznej w naszym przedszkolu, wytypowaliśmy  reprezentantkę naszej grupy – Małgosię do udziału w Konkursie Mody Ekologicznej, w którym zajęła II miejsce.  Strój wyglądał naprawdę imponująco. Serdecznie gratulujemy!

Dzień Chłopaka Pszczółki

Z okazji Dnia Chłopaka dziewczynki wraz z Paniami z grupy Pszczółki przygotowały dla chłopców laurki w kształcie koszuli z krawatem oraz życzenia. Dziewczynki zaśpiewały dla chłopców głośne sto lat. Chłopcy z uśmiechem na twarzy przyjęli również słodkie prezenty.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Przedszkole Miejskie nr 22 ,,Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze, a dokładnie grupa ,,Wiewiórki” i „Pszczółki” pod nadzorem p. Katarzyny Psyk,a także p. Patrycji Piorońskiej- Krupki przystąpiły do projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” autorstwa Anety Konefał. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Przedszkolne ABC. Jest to projekt międzynarodowy, którego celem jest rozwijanie czytelnictwa zgodnie z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz rozwijanie współpracy między przedszkolami. W roku szkolnym 2017/2018 do projektu przystąpiło blisko 2000 przedszkoli z Polski oraz Belgii, Irlandii, Niemiec, Francji i Litwy. Projekt zapoczątkowany we wrześniu 2016 zakładał wędrówkę pluszowych misiaków między przedszkolami (tzw. wersja ogólnopolska), szybko jednak poszerzony został o wersję przedszkolną (miś z dzienniczkiem wędrujący od domu do domu przedszkolaków w obrębie danej placówki), a także akcje tj. Mały Miś i tradycje Bożego Narodzenia, Mały Miś
i tradycje wielkanocne czy Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu. Był to piękny rok dla dzieci i pań nauczycielek po którym zostało mnóstwo wspomnień i wiedzy. Czekamy na kolejny rok z małym misiem.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW Z PSYCHOLOGIEM 
WTOREK GODZ. 15.00 – 16.30
CZWARTEK GODZ. 14.00 – 15.30

Drodzy Nauczyciele,
Zbliża się czas Świąt i na tę okazję postanowiliśmy kolejny raz zorganizować konkurs w naszym przedszkolu. Chcielibyśmy, abyście wspólnie ze swoimi wychowankami spędzili przyjemnie czas i wykonali parę ozdób świątecznych. Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji konkursu pn.

„Anioły i aniołki bożonarodzeniowe”

Regulamin konkursu

I. Informacje ogólne

1. Organizator: Miejskie Przedszkole nr 22 „Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze (osoby odpowiedzialne: D. Kuczma, A. Michałowska, L. Baran)
2. W konkursie mogą brać udział dzieci w trzech kategoriach:
I kategoria –3-4 lata (przedszkola)
II kategoria – 5-6 lat (przedszkola)
III kategoria – I klasa szkoły podstawowej(SP)
3. Tematem konkursu jest przedstawienie ozdoby bożonarodzeniowej w postaci anioła.
4. Konkurs organizowany jest dla zielonogórskich przedszkoli oraz dzieci z I klas zielonogórskich szkół podstawowych.

II. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik konkursu (przedszkole, szkoła podstawowa) może przesłać na konkurs maksymalnie 3 prace.
2. Technika prac: przestrzenna (prace „stojące”), format dowolny.
3. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko.
4. Do każdej pracy prosimy dołączyć kartonik (zgięty na pół tak by można było go postawić) z następującymi danymi: nazwa placówki, imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, kategoria, imię i nazwisko jednego opiekuna. Opis prac powinien być w formie wydrukowanej metryczki.
5. Prace należy przekazać do Miejskiego Przedszkola nr 22 „Kraina Ekoludków” lub nadsyłać drogą pocztową na adres: Miejskie Przedszkole nr 22 ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra do dnia 15 grudnia 2017 r.
6. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

III. Ocena prac i nagrody
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe: I nagroda w I kategorii, I nagroda w II kategorii, I nagroda w III kategorii.
3. Jury dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień lub nagród specjalnych.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora: WWW.ekoludki.mp.zgora.pl
6. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową. Zaznaczamy, iż po dyplomy oraz nagrody należy zgłosić się osobiście do MP 22.
7. Wszystkie prace konkursowe stworzą wystawę pokonkursową w Miejskim Przedszkolu nr 22 „Kraina Ekoludków”.
8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora konkursu.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: publikacji wizerunku pracy na stronie internetowej organizatora i na wystawie pokonkursowej oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. O ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zmianami)

IV. Terminarz konkursu
1. Termin nadsyłania prac: do 15 grudnia 2017 r.
2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 grudnia 2017 r.
3. Przewidywany termin przekazania nagród: do 31 grudnia 2017 r.- odbiór nagród oraz dyplomów- w placówce MP 22
4. Termin wystawy pokonkursowej: od 15 grudnia do 31 grudnia 2017r.

Serdecznie zapraszamy!

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Dnia 3 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Każdy z nas mógł przebrać się za swoją ulubioną postać z bajki. Pani czytała nam nasze ulubione bajeczki, wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki oraz braliśmy udział w zabawach przy muzyce. To był wyjątkowy dzieńNIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000