Celina Kaczmarek

mgr Celina Kaczmarek – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:
• Uniwersytet Zielonogórski
Studia podyplomowe. Kierunek: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
• Uniwersytet Zielonogórski
Dyplom ukończenia studiów wyższych.
Wydział Artystyczny. Kierunek: Wychowanie Muzyczne
• Akademia Muzyczna w Poznaniu Kierunek: Rytmika.
• Policealne Studium Zawodowe w Poznaniu
Tytuł: Instruktor Zespołów Rytmiki.
• Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia Licealnego w Przemyślu
Tytuł: Muzyk-Instruktor Zespołów Rytmiki.

Kursy i szkolenia:
Dyplom ukończenia propedeutycznego kursu pedagogiki
Marii Montessori w zakresie edukacji wieku przedszkolnego.
Certyfikat uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji AMI Marii Montessori.

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl