Patrycja Bijowska

 Mgr Patrycja Bijowska – nauczyciel kontraktowy

 Wykształcenie:

 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, studia podyplomowe, edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna.

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, studia dzienne magisterskie, pedagogika – kierunek: animacja kultury.

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, studia dzienne licencjackie, pedagogika – kierunek: animacja kultury i sportu.

 Kursy i szkolenia:

 Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci       i młodzieży. Pracownia Usług Edukacyjnych „COGITO”.

„Edukacja dziecka według  Planu Daltońskiego w teorii i praktyce”.

„Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
„Efektywna komunikacja w przedszkolu – Metoda 360”.
„ Jak korzystać z zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej zawartych w opiniach
i orzeczeniach”.
„Szkoła wspierająca – edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych”
„Edukacja i Animacja artystyczna w zakresie plastyki, muzyki i poezji”.
„Multimedia w pracy nauczyciela”.
„Sport i ruch w przedszkolu”.

Prowadzenie kółka sportowego.

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl