Alicja Urszula Pawlak

Nauczyciel kontraktowy
Studia:
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, kierunek: Filologia rosyjska,
specjalność nauczycielska
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
kierunek: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kursy i szkolenia:

 • Propedeutyczny kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku
  dziecięcego;
 • Przyjaciele Zippiego;
 • Dziecko w świecie matematyki;
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej;
 • Zażegnać konflikt. Rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie im w relacji dziecko –
  dorosły;
 • Edukacja artystyczna zajmująco i pożytecznie;
 • Trening umiejętności społecznych i osobistych nauczyciela;
 • Łagodzenie napięć u dzieci podczas zabaw plenerowych w przedszkolu;
 • Proste tańce integracyjne w pracy z grupą;
 • Porozmawiajmy, czyli jak rozmawiać z rodzicami przedszkolaków na ważne tematy;
 • Mała motoryka – zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • Sprawdzone zabawy dla dzieci na karnawał;
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Na tropie zdrowego odżywiania” edycja
  2023/2024.
NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl