Sylwia Urbaniec

mgr Sylwia Urbaniec – nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

Uniwersytet Zielonogórski – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Kursy i szkolenia:

” Proste tańce integracyjne w pracy z grupą”

„Przyjaciele Zippiego”

„Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”

Warsztaty metodyczne-  ”  Bez korzeni nie ma skrzydeł”

” Papier i masa plastyczna w pracach dziecięcych”

„Warsztaty integracyjne”

Prowadzenie kółka małego ekologa

Koordynator programu ekologicznego „Kubusiowy Przyjaciel Natury”

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl