Kółko sportowe

            W związku z potrzebą rozwijania pasji i zainteresowań aktywności fizycznej w Miejskim Przedszkolu nr 22 „Kraina Ekoludków” prowadzone jest kółko sportowe.

Od października kółko prowadzone jest przez nauczycielkę Patrycję Bijowską. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w godzinach po realizacji podstawy programowej, czyli po godzinie 1230.

Do udziału w nich zapraszane są dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Nauczyciel stara się brać dzieci, które interesują się sportem i są bardzo aktywne fizycznie. Kółko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Na zajęcia uczęszczają różne dzieci za każdym razem dwie nowe osoby z każdej grupy, tak aby każde dziecko w ciągu roku miało możliwość uczestniczenia i poprawienia swojej kondycji fizycznej.

Podczas przeprowadzanych zajęć nauczyciel stara się tak różnicować ćwiczenia, aby każde dziecko z ochotą je wykonywało. Dużą uwagę przywiązuje też do własnej aktywności. W trakcie trwania zajęć przeprowadzane są ćwiczenia służące poznawaniu możliwości swojego ciała, rozbudzające ruchową inwencję twórczą, doskonalące płynność ruchów, kształcące umiejętność prawidłowej postawy oraz nauka gier zespołowych takich jak piłka nożna. W czasie trwania zajęć dzieci czasami same przeprowadzają rozgrzewki pod nadzorem nauczyciela.

W drugim semestrze kółko jest w dalszym ciągu realizowane, są wykonywane nowe ćwiczenia, zestawy ćwiczeń, do których nauczyciel nieustannie szuka inspiracji w literaturze oraz w Internecie.

Zajęcia niezorganizowane (obszar 7)

Indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty.

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl