Marta Dubiel

mgr Marta Dubiel – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

UJ w Krakowie Studia magisterskie na kierunku Pedagogika  Wczesnoszkolna

Studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia z Terapią Pedagogiczną

 Kursy i szkolenia:

 Studia policealne na kierunku technik informatyk  o specjalizacji grafik komputerowy

Szkolenie podstawowe z zakresu autyzmu.

Szkolenie podstawowe z zakresu wiedzy o zespole Aspergera.

Szkolenie: Trudne zachowania u osób z Autyzmem.

Kurs kierowników wycieczek i imprez szkolnych

Kurs z pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”

Twórcza i aktywna praca w wychowaniu przedszkolnym

Gry i zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem elementów Gimnastyki Mózgu

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl