Strona Główna


Informacje o Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Mały Miś w świecie wielkiej literatury


Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli informujemy, że Miasto Zielona Góra podjęło wszelkie działania, aby zapewnić dzieciom opiekę przedszkolną w trakcie wakacji. Tam, gdzie było to możliwe przedszkola skróciły przerwy urlopowe i dodatkowo będą pracować w wakacje. Jednak w związku z pandemią COVID-19 przedszkola będą pracowały w ograniczonym zakresie, uruchamiając tylko część grup.   

Dodatkowe terminy otwarcia przedszkoli:

 • Miejskie Przedszkolne nr 10 – od 13 lipca do 14 sierpnia;
 • Miejskie Przedszkole nr 14 – od 3 sierpnia do 28 sierpnia;
 • Miejskie Przedszkole nr 17 – od 13 lipca do 24 lipca;
 • Miejskie Przedszkole nr 18 – od 13 lipca do 24 lipca;
 • Miejskie Przedszkole nr 19 – od 3 sierpnia do 14 sierpnia;
 • Miejskie Przedszkole nr 20 – od 13 lipca do 31 lipca 2020
 • Miejskie Przedszkole nr 37 – od 29 czerwca 31 lipca;
 • Miejskie Przedszkole nr 44 – od 13 lipca do 7 sierpnia;
 • Miejskie Przedszkole nr 46 – od 27 lipca do 14 sierpnia.

Przez cały okres wakacji, dla dzieci z zamkniętych przedszkoli, dyżury pełnić będą przedszkola zastępcze. Terminy otwarcia przedszkoli zastępczych:

 • od 29 czerwca do 3 lipca – Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Juliana Tuwima 3;
 • od 29 czerwca do 31 lipca – Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 9;
 • od 6 lipca do 17 lipca – Miejskie Przedszkole nr 22 ul. Porzeczkowa 34;
 • od 20 lipca do 31 lipca – Miejskie Przedszkole nr 24 ul. Osiedle Pomorskie 28 ;
 • od 3 sierpnia do 21 sierpnia – Miejskie Przedszkole nr 3 Aleja Niepodległości 29;
 • od 17 sierpnia do 31 sierpnia – Miejskie Przedszkole nr 8,  ul. Witebska 1.

Przedszkola te będą dysponować ograniczoną liczbą miejsc, w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zastępczego można składać w terminie od 22 do 25 czerwca 2020 r. bezpośrednio w przedszkolu.

W przypadku większej ilości chętnych pierwszeństwo będą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Drodzy Rodzice

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 22 „ Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze informuje wszystkich  rodziców, że placówka otwiera działalność  od dnia 06.05.2020 ( środa) w pełnym reżimie sanitarnym.

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 7:00 do 16:00.

Dzieci do przedszkola przyprowadzamy w godzinach 7:00 – 8:00 . Po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte i do placówki nie będą przyjmowane dzieci. Rodzic nie wchodzi na teren placówki, dziecko jest odbierane przez Panią woźną oddziałową, zaprowadzane do szatni i następnie do grupy.

Odbiór dzieci tylko w godzinach 15:00 do 16:00 rodzic podaje Pani woźnej imię nazwisko i grupę dziecka , Pani woźna idzie po dziecko do grupy, ubiera w szatni i przyprowadza dziecko do rodzica.

Przedszkole prowadzi tylko działalność opiekuńczą.

Z placówki w pierwszej kolejności, powinni korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

Grupy przedszkolne mogą liczyć tylko 12 dzieci.

Rodzice chcący skorzystać z opieki przedszkolnej muszą złożyć pisemną deklaracje – przesłać mailowo na adres przedszkola 22@mp.zgora.pl najpóźniej do poniedziałku do godziny 11:00 wypełnioną deklarację. O zakwalifikowaniu się do placówki rodzice zostaną powiadomieni zwrotnie do wtorku do godziny 15:00.  Przedszkole może przyjąć najwyżej 96 dzieci w 8 grupach, a zapisanych dzieci do placówki jest 204. Bardzo proszę o przemyślenie, czy moje dziecko koniecznie musi korzystać z opieki przedszkolnej , aby nie zabrać miejsca dziecku , którego rodzice muszą pracować realizując zadania związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzic zobowiązuje się przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka,  zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do placówki i z placówki,  przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji ,  pilnować, aby dzieci nie zabierały do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Dziękuję wszystkim za zrozumienie, życzę zdrowia, powrotu do normalności  i pozdrawiam dyrektor MP-22 Barbara Kowalska

deklaracja


Uwaga !!!

Rekrutacja do przedszkoli zostaje przesunięta i rozpocznie się 18 MAJA
2020 R.

KOMUNIKAT- UWAGA RODZICE!!!

Przesyłając WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania.  

TYLKO wniosek kompletny wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Państwa ZAŁĄCZNIKAMI wyczerpuje procedurę i daje pewność, że pod względem formalnym jest on POPRAWNIE ZŁOŻONY.   

INSTRUKCJA przesyłania dokumentów znajduję się w załącznikach na dole strony.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020 – 2021

Instrukcja przesyłania dokumentów

Informator dla rodziców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kryterium ustawowe oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dziecko posiadajace rodzeństwo

Oświadczenie szczepienia ochronne lub odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego

Oświadczenie wielodzietnośc rodziny

Przetwarzanie danych osobowych

Wniosek

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Instrukcja potwierdzanie woli


Konkurs “Witajcie w naszej bajce”

10 marca w naszym przedszkolu odbył się konkurs piosenki z Akademii Pana Kleksa . Dzieci ze wszystkich grup w przedszkolu przygotowały wybrane przez siebie utwory i zaprezentowały je przed publicznością. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i talentem, a ich koledzy i koleżanki z całych sił ich wspierali po drugiej stronie sceny. Konkurs dostarczył nam wielu emocji – była radość, śmiech, a także chwile wzruszeń. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!


„POTĘGA poMOCY ENEA”

W grudniu nasze przedszkole wzięło udział w IV edycji programu grantowego Fundacji Enea „Potęga poMocy”. Celem programu jest przyznanie grantów w formie pieniężnej darowizny najlepszym inicjatywom zgodnym z zapisami Statutu Fundacji.

Udało się!!! Nasz program „Kreatywny przedszkolak” znalazł się na liście zwycięzców i już niebawem nasze przedszkole wzbogaci się o tablicę interaktywną oraz projektor.

Zdecydowanie poprawi to jakość świadczonych przez nas usług, pomoże też w realizacji wielu ogólnopolskich oraz lokalnych programów.

Ogromnie się cieszymy!!!14.01.2020r. dzieci z grupy “Biedronki” uczestniczyły we wspólnym kolędowaniu i zabawach karnawałowych z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu “Retro”.


12 grudnia w naszym przedszkolu w grupie Wiewiórki gościł Ratmiś i jego przyjaciele ze Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych „Medyk” w asyście partnera projektu – Ratowników z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Podczas tego niesamowitego spotkania dzieci nauczyły się:

 • jak wezwać pomoc (ćwiczenia praktyczne),
 • jak przeprowadzić resuscytację (ćwiczenia z misiem),
 • czym jest pozycja bezpieczna i w jaki sposób ją ułożyć (ćwiczenia z kolegą),
 • jak ratownicy zabezpieczają osobę po wypadku (pokaz ratowników).

Następnie dzieci otrzymały od gości pluszowego misia – Ratmisia oraz dyplomy pierwszej pomocy i wszyscy razem wyszli na dwór, gdzie czekała na nich ostatnia niespodzianka! – oglądanie karetki pogotowia! :)

Opracowała : Katarzyna Pastucha


“Mamo, tato – zróbmy jesienne kukiełki”- konkurs przedszkolny.

24.10.2019 r. miało miejsce rozstrzygnięcie przedszkolnego Konkursu “Mamo, tato – zróbmy jesienne kukiełki”. Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami oraz drobnymi upominkami. Jak co roku pomysłowość nie znała granic – prace wyszły fantastycznie!!! Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!!!

Małgorzata Cierpica


X PRZEGLĄD PIOSENKI EKOLOGICZNEJ

Dnia 23 października w nowym „Domu Harcerza” odbył się już X Przegląd Piosenki Ekologicznej „Rozśpiewane przedszkolaki” organizowany przez nasze przedszkole oraz „Dom Harcerza”. W przeglądzie wzięły udział zielonogórskie przedszkola. Zespoły zaprezentowały piosenki o tematyce ekologicznej. Występy były wspaniałe Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom przygotowującym zespoły za zaangażowanie Zapraszamy za rok!!!


Drodzy Rodzice,

Jak co roku, organizujemy w naszym przedszkolu zbiórkę potrzebnych rzeczy dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze. Pochylcie się proszę przez chwilę nad tą akcją, porozmawiajcie z waszymi pociechami, że warto jest pomagać, szczególnie tym, którzy o to sami nie poproszą.

Akcja potrwa do 21 listopada.

Za wszelkie dary ogromnie dziękujemy


Drodzy Rodzice

Nasze Przedszkole przystąpiło do V-tej edycji konkursu zbiórki zużytych baterii pod hasłem „Edukujemy-Pomagamy”. Prosimy o przynoszenie zużytych baterii i wrzucanie ich do specjalnych kartonów ustawionych przy wejściu do przedszkola.

DziękujemyW roku szkolnym 2019/2020 w naszym przedszkolu będą realizowane bardzo wartościowe projekty o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym :-)


W dniach 7-12 października w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania w naszym przedszkolu zostaną zorganizowane gry i zabawy dla dzieci z wykorzystaniem maty do kodowania oraz ozobota. Zajęcia zostaną przeprowadzone w grupie „Zajączki”. Będziemy poszerzać swoje horyzonty, przy okazji dobrze się bawiąc. Będziemy zdobywać nowe umiejętności oraz rozbudzać naszą kreatywność. To nasze pierwsze kroki na drodze programowania. Już nie możemy się doczekać:-)


20 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji dzieci z grupy „Tygryski” przygotowały dla całego przedszkola spotkanie pod nazwą „I ty możesz zostać aktorem”. Oprócz zabaw, zagadek czy imrowizacji ruchowej do piosenki, można było się dowiedzieć co oznaczają terminy ściśle związane z teatrem: aktor, kurtyna, widz, scena, kukiełka, pacynka, teatr. „Tygryski” zaprezentowały krótką inscenizację oraz zaangażowały pozostałe dzieci do zabawy pantomimicznej. Na koniec, każda grupa pomyślała sobie życzenie i wypuściła je do nieba wraz z balonami z helem. Wszyscy bawiliśmy się doskonale!

Opracowała: Joanna Muraszko – Szczygieł


Już po raz kolejny nasze przedszkole wzięło udział w Pochodzie Winobraniowym. Tym razem Przedszkolaki z grup Wiewiórki i Tygryski maszerując w Pochodzie zaprezentowały taniec nowoczesny, kolorowe pompony w barwach przedszkola upiększyły występ. Emocjom nie było końca! Ekspresji ruchowej towarzyszyły bańki mydlane, uśmiechy i radość przedszkolaków! Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za obecność i zaangażowanie w tak pięknym przedsięwzięciu.

Opracowała Katarzyna Pastucha


Wycieczka do mediateki „Szklana pułapka”

21 maja grupa „Tygryski” wybrała się na wycieczkę do mediateki „Szklana pułapka” mieszczącej się w zielonogórskiej Palmiarni.

Dzieci uczestniczyły w warsztatach, podczas których przeniosły się do Krainy Wyobraźni – czyli tam, gdzie wszystko jest możliwe. Tygryski miały okazję wykazać się kreatywnością i puścić wodze fantazji, dzięki czemu powstały wspaniałe prace plastyczne. Nie zabrakło także muzyki klasycznej oraz poezji dla najmłodszych.

Korzystając z okazji zwiedziliśmy Palmiarnię oraz Park Winny, gdzie mogliśmy obserwować i podziwiać wiosenną przyrodę. Dzieci choć zmęczone upałem, to zadowolone i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.

opracowała: Monika Kozakiewicz21 marca Dzieci z Miejskiego Przedszkola numer  22 „Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze wspólnie świętowały pierwszy Dzień Wiosny. Tego dnia wszyscy ubrali się na kolorowo. Dzieci z grupy “Pszczółki” oraz “Wiewiórki” zaprezentowały inscenizacje ekologiczną pt. „ Dziś witamy wiosnę w lesie”, a następnie słowami piosnki ,,Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło, lecą i świergoczą głośno i wesoło…” dzieci ze starszych grup witały wiosnę podczas wspólnego spaceru ulicami miasta. Przedszkolaki maszerowały z własnoręcznie wykonanymi, barwnymi Marzannami oraz kwiatkami, które podczas spaceru wręczały napotkanym przechodniom, życząc wszystkim wesołego PIERWSZEGO DNIA WIOSNY. :)


Nauczycielki wraz z rodzicami grupy Tygrysków zorganizowały 11 marca warsztaty dla dzieci, na których można było wykonać ciekawe eksperymenty. Doświadczenia to jedna z ciekawszych form spędzania czasu z dziećmi ciesząca się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedszkolaków. Na warsztatach można było m.in. wykonać własnego „gniotka”, zrobić tęczę z kolorowych cukierków, wykonać ciastolinę, zobaczyć i nauczyć się jak powstają „gluty”, sprawdzić co się stanie gdy do wody wlejemy olej i wsypiemy kakao, jak nadmuchać balona nie dmuchając i spróbować jeszcze wielu innych ciekawych eksperymentów.


15 marca grupa „Tygryski” miała przyjemność gościć Pana Sebastiana Pilichowskiego, pasjonata przyrody, który przeprowadził zajęcia pod nazwą: „Owady, nie robale”. Przedszkolaki dowiedziały się czym są owady i po czym poznać, że zwierzę to owad. Oglądając fotografie, dzieci dyskutowały na temat zdolności kamuflażu niektórych owadów. Pan Sebastian zrobił również pokaz żywych owadów i scharakteryzował pokazywane gatunki. Na koniec najodważniejsze przedszkolaki pozwoliły owadom na krótki spacerek po swojej rączce J. Dzieci do końca dnia przeżywały tą wyjątkowo ciekawą edukację przyrodniczą, a w sali przedszkolnej co rusz było słychać: „Pamiętaj! Owady, nie robale!”.


7 marca Tygryski wraz z Wiewiórkami wzięły udział w III Dopingu Falubaziaka. Przedszkolaki mogły obejrzeć krótki spektakl teatralny o tematyce żużlowej, obejrzeć dopingi innych przedszkoli oraz zaprezentować swój. Na koniec dzieci zrobiły sobie zdjęcie z całą drużyną żużlową Falubazu, a co niektórym udało się nawet przybić „piątkę” sportowcom.

Przygotowała Joanna Muraszko – Szczygieł


5 marca odwiedziła nasze przedszkole Pani Ewa Kołodziejczyk, aby opowiedzieć o  drugiej części książki “Cziczi jaszczurka z Karaibów”. Poprzez jej zakup mogliśmy wspomóc chore dzieci ze Stowarzyszenia Żar Serca. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli sie do akcji.


Konkurs Recytatorski

20 lutego odbył się Patriotyczny Konkurs Recytatorski. Dzieci wystąpiły w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnie i dzieci 5-6 letnie. Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż dzieci bardzo się starały i pięknie recytowały przygotowane wiersze. Nagrody i dyplomy czekały nie tylko na zwycięzców konkursu, ale także na wszystkich uczestników, którym serdecznie gratulujemy.


W związku z obchodami Dnia Kota w naszym przedszkolu, odbyła się  akcja charytatywna mająca na celu pomoc chorym i porzuconym kotkom będącym pod opieką Fundacji Przystań na 4 Łapy. Fundacja Przystań na 4 łapy to organizacja działająca na rzecz bezdomnych zwierząt. Każda grupa miała przez 10 dni  pod wirtualną opieką jednego kotka, poznała jego historię i zbierała dla niego specjalistyczną karmę. Przedszkolaki dowiedziały się też w jaki sposób można opiekować się i pomagać zwierzętom. Każda grupa otrzymała dyplom z podziękowaniami. My dziękujemy także rodzicom za pomoc i okazanie serca. Specjalne podziękowania od Fundacji Przystań na 4 Łapy można zobaczyć na stronie na Facebooku

Przygotowała: Joanna Muraszko – Szczygieł


CERTYFIKAT „BLIŻEJ PIESKA”

Na stronie internetowej czasopisma „Bliżej przedszkola” ukazała się informacja o prowadzonych w naszym przedszkolu działaniach na rzecz zielonogórskiego schroniska dla zwierząt – udział w akcji „PSU NA BUDĘ”,  oraz prowadzonych zajęciach i konkursach, których celem jest wzbudzenie w dzieciach opiekuńczej postawy wobec zwierząt. Za podjęty trud otrzymaliśmy Certyfikat „Bliżej pieska”. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wspólnie z nami wspierają wszelkie działania na rzecz zwierząt


5 lutego w naszym przedszkolu obchodziliśmy “Dzień Bezpiecznego Internetu”

Głównym celem zajęć edukacyjnych było zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. Przedszkolaki poprzez zadania i wspólne zabawy dowiedziały się co to jest Internet i sieć internetowa, do czego służy i jakich zasad trzeba przestrzegać, aby z niej bezpiecznie korzystać. Jednym z elementów tych zajęć była bajka profilaktyczna z serii „Owce w sieci”, która uświadomiła maluchom, że Internet jest nie tylko skarbnicą gier i zabaw, ale również potencjalnym źródłem zagrożeń. Dla rodziców została przygotowana tablica informacyjna z cennymi wskazówkami w holu przedszkola.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.


15 lutego dzieci z grupy „Tygryski” gościły u siebie Panią z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Tematem lekcji były „Kraje Unii Europejskiej”. Przedszkolaki obejrzały film, z którego dowiedziały się  między innymi ile i jakie kraje wchodzą w skład Unii Europejskiej, jaki kraj obecnie występuje z Unii, jak wygląda flaga i co oznacza 12 gwiazdek na niej. Poznały Syriusza – maskotkę Unii Europejskiej. Dzieci z ciekawością posłuchały bajki o tym jak powstała Unia oraz wzięły udział w zagadkach dotyczących poszczególnych krajów. Na koniec rozpoznawały język w znanych piosenkach przy których świetnie się bawiły.

Opracowała Joanna Muraszko – Szczygieł


Przedszkolne kolędowanie

W dniu 15. 01. 2019 r. przedszkolaki wraz z nauczycielkami spotkały się z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu “Retro”. Celem spotkania była prezentacja pięknych kolęd, pastorałek  i piosenek świątecznych przygotowana przez chórek przedszkolny. Śpiewający co roku z ogromnym zapałem przygotowują się do występu i z radością jada na spotkanie w tak miłej atmosferze. Dzieci witane są zawsze gromkimi brawami i uśmiechami. W przerwie spotkania odbył się słodki poczęstunek. W tym roku dzieci przygotowały również piosenkę oraz życzenia w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka, bezcenne były uśmiechy, podziękowania i wzruszenie w oczach Seniorów.


Miejskie Przedszkole nr 22 „KRAINA EKOLUDKÓW” jak co roku gorąco dopinguje FALUBAZ  i bierze udział w eliminacjach do III Przedszkolnego Przeglądu Dopingu – „Doping Falubaziaka”. Tym razem do występu przygotowały się dzieci z grup: „Tygryski” i „Wiewiórki”. 3 grudnia na Facebooku na stronie Falubaz Zielona Góra (https://www.facebook.com/FalubazZielonaGora/ ) rusza głosowanie na najlepszy występ, a w marcu przyjdzie czas na WIELKI FINAŁ, czyli galę z udziałem całej drużyny Falubazu Prosimy trzymać kciuki i oczywiście czekamy na Państwa głosy!

Opracowała: Joanna Muraszko – Szczygieł


W poniedziałek 26 listopada dzieci z grupy „Tygryski”, „Żabki’ i „Pszczółki” miały okazję wziąć praktyczny udział w zajęciach pod nazwą „Doświadczenia chemiczne dla dzieci” prowadzone przez panią Iwonę Wichłacz reprezentującą Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki Wydziału zamiejscowego w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przedszkolaki mogły przeprowadzić samodzielnie doświadczenia na różnych artykułach spożywczych. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i sprawiły mnóstwo pozytywnych emocji. Zabawy badawcze to najlepszy sposób na zdobywanie nowej wiedzy.


W Krainie Ekoludków 9 listopada odbyły się obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości . Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień.

Podczas występu dzieci pięknie  recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, ale także te tłumaczące sens współczesnej polskości oraz namawiające do dostrzegania piękna ojczyzny. Podczas apelu Przedszkole Miejskie  nr 22 włączyło się w bicie ,,Rekordu dla Niepodległej” i o godzinie 11.11 dumnie odśpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Przedszkolaki za ogromne przygotowanie, zaangażowanie i  talent artystyczny nagrodzone zostały gromkimi brawami. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.

To był bardzo piękny występ i mamy nadzieję, że zapadnie on na długi w pamięci naszych “Małych Polaków”


WYCIECZKA DO JANOWCA

25 października grupa „Tygryski” i „Żabki” pojechała na wycieczkę do Karczmy Taberskiej do Akademii cioci Joli w Janowcu. Celem wycieczki było poznanie tradycji babimojszczyzny w Regionie Kozła: staropolskiego przywitania chlebem i solą, tańców, przyśpiewek, zabaw i obrzędów. Dzieci wzięły udział w zajęciach warsztatowych związanych z tradycyjnym wypiekiem chleba oraz w warsztacie plastycznym. Można było również obejrzeć i nakarmić zwierzęta z pobliskiej wiejskiej zagrody.


DZIEŃ DRZEWA

10 października obchodzony jest Dzień Drzewa. Z tej okazji dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wykonały prace plastyczne obrazujące różne drzewa, dzieci uzyskały również informacje na temat drzew, ich roli w przyrodzie i w życiu człowieka. 


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZYM PRZEDSZKOLU

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci z gr. Pszczółki i Wiewiórki wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały specjalny występ.
Były piosenki, wiersze oraz podarunki – własnoręcznie wykonane laurki.


KOROWÓD WINOBRANIOWY


DZIEŃ ZIEMI

My przedszkolaki z przedszkola „Ekoludki” nie mogliśmy zapomnieć o tak ważnym święcie jakim jest „Dzień Ziemi”. Przypadał on w tym roku w niedzielę, dlatego my w placówce, Zorganizowaliśmy obchody w piątek – 20 kwietnia. Każdy miał za zadanie ubrać się na zielono, na cześć planety Ziemi. Mieliśmy zajęcia dotyczące Ziemi.


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000