Aleksandra Bieniek

mgr Aleksandra Bieniek – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie :

Uniwersytet Zielonogórski:

Studia magisterskie. Kierunek : Resocjalizacja z terapią specjalistyczną.

Uniwersytet Zielonogórski:

Studia podyplomowe. Kierunek : Logopedia i terapia pedagogiczna.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie:

Studia magisterskie. Kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Kursy i szkolenia:

„Gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych” – ODN w Poznaniu

Certyfikat udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej :Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie”

Certyfikat udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej : „Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego”

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl