Termomodernizacja

logo

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Całkowita wartość projektu:  5 067 107,45 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych:  4 656 514,42 zł

Dofinansowanie: 3 958 037,25 zł (85 %)

Beneficjent: Miasto Zielona Góra

Inwestycja dotyczyła termomodernizacji  3 obiektów oświatowych w Zielonej Górze –  budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych, Bursy Szkolnej oraz Miejskiego Przedszkola nr 22 w Zielonej Górze. Efektem rzeczowym projektu była  przebudowa istniejących sieci energetycznych, w celu zwiększenia sprawności wykorzystania instalacji i tym samym ograniczenia strat energii a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Dzięki zrealizowanej inwestycji w  termomodernizowanych obiektach oświatowych spadnie zapotrzebowanie na ciepło, zmniejszą się koszty zużycia energii a także spadnie wielkość emitowanych zanieczyszczeń. Termomodernizacja przyczyniła się do poprawy warunków panujących w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, nastąpiła poprawa warunków mieszkaniowych w Bursie Szkolnej, a także poprawa warunków w budynku Miejskiego Przedszkola nr 22 „Kraina Ekoludków w Zielonej Górze”.


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl