Regulamin konkursu logopedycznego

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest logopeda Miejskiego Przedszkola nr 22 w Zielonej Górze
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.10.2014 i trwać będzie do 31.05.2015
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po I i II semestrze.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem konkursu może być dziecko uczęszczające na zajęcia logopedyczne odbywające się
w MP nr 22 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2014/2015
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapisanie dziecka przez rodzica/opiekuna u logopedy do dnia 10.10.2014
3. Uczestnik wraz z rodzicem zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem
4. Udział w konkursie jest bezpłatny
ZASADY KONKURSU
1. Dzieci i rodzice będą oceniani za:
• Zeszyt
• Pracę w domu i na zajęciach
• Wykonanie pomocy logopedycznej do ćwiczeń oddechowych
2. Logopeda będzie zaznaczał punkty na tablicy podczas zajęć ( tablica do wglądu u logopedy )
3. Dziecko do 19.12.2014 przyniesie wykonaną przy pomocy rodzica/opiekuna pomoc do ćwiczeń oddechowych oraz ją zaprezentuje
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Oceną będą pozytywne buźki na tablicy punktacyjnej oraz estetyka, pomysłowość i zaprezentowanie pomocy logopedycznej
2. Przy ocenie pod uwagę brane będzie:
• Przynoszenie zeszytu na zajęcia
• Estetyka prowadzenia zeszytu
• Systematyczna praca w domu rodziców z dzieckiem
• Zaangażowanie na zajęciach dziecka
• Wykonanie pomocy logopedycznej do ćwiczeń oddechowych oraz jej prezentacja
3. Przewidziane nagrody za zajęcie I, II, III miejsca, pozostałe dzieci dostaną drobne upominki oraz wyróżnienia i dyplomy
4. W skład komisji konkursowej wchodzą:
• Dyrektor przedszkola – Barbara Kowalska
• Wychowawcy grup dzieci biorących udział w konkursie
• Logopeda – Marta Król
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Ogłoszenie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej przedszkola po I i II semestrze
2. Dzieci zostaną osobiście powiadomione o wynikach konkursu .
3. Nagrody zostaną wręczone dzieciom indywidualnie w przedszkolu.
Logopeda
Marta Król

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl