Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ, WARSZTATÓW I KONSULTACJI

„ZAJĄCZKI” 2017/2018

 

TERMIN

FORMA

WRZESIEŃ

 • zebranie organizacyjne z Panią Dyrektor

 • zebranie grupowe

PAŹDZIERNIK

 • konsultacje indywidualne

LISTOPAD

 • konsultacje indywidualne

 • przedstawienie wyników wstępnej obserwacji

GRUDZIEŃ

 • konsultacje indywidualne

 • warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców

STYCZEŃ

 • konsultacje indywidualne

 • zebranie grupowe – podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej w I semestrze

LUTY

 • konsultacje indywidualne

MARZEC

 • konsultacje indywidualne

KWIECIEĆ

 • konsultacje indywidualne

 • warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców

MAJ

 • konsultacje indywidualne

 • warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców

 • Festyn Rodzinny

CZERWIEC

 • konsultacje indywidualne

 • zebranie grupowe – podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej w II semestrze

 

 • Konsultacje indywidualne odbywają się od 16.30, po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu konkretnej godziny, do środy poprzedzającej termin konsultacji.

 • Zebrania mogą być również organizowane w trakcie roku szkolnego. Wynikać to może                             z bieżących potrzeb grupy.


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000