Irena Królik

Irena Królik – nauczyciel mianowany

Wykształcenie: Studium Wychowania Przedszkolnego

Kursy i szkolenia:

” Nowe przedszkole – wspomaganie rozwoju, wczesna edukacja dzieci”

” Metoda Dobrego Startu”

” Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”

„Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”

” Kierownik wycieczek szkolnych”

„Efektywny nauczyciel w szkole promującej zdrowie”

irena-krolik

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl