Barbara Kowalska

mgr Barbara Kowalska dyrektor – nauczyciel dyplomowany

Absolwentka studiów pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Ekspert  MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Współpracowała z amerykańskim psychologiem dr Marshallem Rosenbergiem twórcą metody ” Porozumienie bez przemocy” oraz z MEN nad programem pilotażowym „Model opieki nad dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) ”

Ukończone studia podyplomowe :

·         Pedagogika specjalna  – Uniwersytet Szczeciński

·         Menedżer Oświaty – Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna

·         Informatyka – KUL

·         Katechetyka –KUL

Ukończyła również wiele form doskonalenia zawodowego, między innymi:

·         „Efektywny nauczyciel w szkole promującej zdrowie”

·         „Dobre zdrowie to dobry interes”

·         „Uczeń z dysleksją”

·         „Stwórzmy wspaniałe przedszkole” – 180 kurs kwalifikacyjny”

·         „ Sztuka kierowania I / II”

·         „ 6- latek w przyjaznej szkole”

 W przedszkolu pracuje od 1979  roku, w tym 20 lat na stanowisku dyrektora.

Za swoją pracę otrzymała wielokrotnie:
– nagrodę Dyrektora
– nagrody Prezydenta Miasta Zielonej Góry
– nagrodę Kuratora Lubuskiego
Współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim  prowadząc praktyki studenckie.
Jest nauczycielem poszukującym i aktywnym, dlatego też nieustannie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z małym dzieckiem poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia. Jest czynnym uczestnikiem Krajowych Konferencji Dyrektorów Szkół , gdzie wygłosiła wiele prelekcji i odczytów. W roku 2000 prekursor wdrażania integracji w zielonogórskich przedszkolach. Prywatnie pilot wycieczek krajowych i zagranicznych.

IF

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl