Edyta Pisarska

mgr Edyta Pisarska

Uniwersytet Zielonogórki Studia magisterskie na kierunku Psychologia
Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Kursy i szkolenia:

Karty metaforyczne i rozwojowe narzędziem wspierającym pracę wychowawcy, pedagoga i psychologa szkolnego.

Terapia CBT w problemie nadmiernej złości.

Studium Socjoterapii – Jak towarzyszyć dzieciom i młodzieży w ich życiu i rozwoju.

Podstawy Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej.
Emocje są po to, aby je przeżywać.
Konflikty między dziećmi. Jak pomagać się dogadać?
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu – praktyczne rozwiązania.
Zrozumieć ucznia z zaburzonym zachowaniem.
Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl