Joanna Biel

mgr Joanna Biel – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Zielonogórski-studia magisterskie na kierunku Pedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Uniwersytet Zielonogórski-studia licencjackie na kierunku Pedagogika, Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności
  • Medyczne Studium Zawodowe – opiekunka dziecięca

Kursy i szkolenia:

“Świadomość i ekspresja kulturalna-wiosenne inspiracje plastyczne”

“ Kurs instruktażowy na kierownika wypoczynku”

“ Kurs na wychowawcę wypoczynku”

“Matematyczna burza mózgów”

Udział w Ogólnopolskim Projekcie Kreatywny Przedszkolak

Udział w projekcie “Zabawa podstawową aktywnością dziecka” oraz “Mały Europejczyk”

Udział w konferencji “Forum Nauczycieli Dzieci/Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Udział w konferencji “Wystandaryzowana edukacja czy standard edukacji?”

Udział w konferencji naukowej “Pedagogika dziecka. Tradycje a wyzwanie”

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl