Dorota Kuczma

mgr Dorota Kuczma – nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie:
Uniwersytet Zielonogórski – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, studia podyplomowe Logopedia z Terapią Pedagogiczną
Kursy i szkolenia:
” Kinezjologia Edukacyjna”
„Proste tańce integracyjne w pracy z grupą”
” Ja – Wolontariusz”
„Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole”
„Wykorzystanie ceramiki w rozwijaniu sprawności manualnej dziecka”
„Przyjaciele Zippiego”
„Nowoczesne nauczanie przy wykorzystaniu otwartej platformy edukacyjnej”
„Nowoczesne nauczanie- Dziennik lekcyjny Optivum”
„Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci w grupie przedszkolnej?”
„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście prawa oświatowego”
„Podstawy interdyscyplinarnej diagnozy i terapii dziecka z dysleksją rozwojową”
Seminarium- Indywidualne potrzeby dziecka, czyli nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
„Łagodzenie napięć u dzieci podczas zabaw terenowych w przedszkolu”
”Genialny umysł”
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych, aktualne zmiany prawne”
„Jak skutecznie pracować z rodzicami”
„Rekrutacja do szkół i przedszkoli po zmianie prawa”
„Oprogramowanie systemu Nabór 2014”
„Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego – praktyczne wskazówki”
Prowadzenie kółka origami

IF


NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl
Liczba odwiedzin 0000
Warning: Undefined variable $x in /home/platne/mpsoft/public_html/mp22.pl/wp-content/themes/ekoludki/footer.php on line 21