Justyna Hawrot

mgr Justyna Hawrot – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

Uniwersytet Zielonogórski – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Kursy i szkolenia:

Policealne Studium Hotelarskie

Państwowa Szkoła Muzyczna

„KLANZA” – na co dzień i od święta w przedszkolu- wspomaganie holistycznego rozwoju dziecka poprzez metody aktywizujące

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Kurs w zakresie BHP i PPOŻ

Pierwsza pomoc „Nagłe zasłabnięcia i zachorowania – jak pomóc, by ni zaszkodzić”

„Metoda Dobrego Startu”

„Wczesne wspomaganie logopedyczne”

” Papier i masa plastyczna w pracach dziecięcych”

Prowadzenie kółka – tańce

Uczeń widzem i twórcą teatru

Warsztaty „Nauczyciele i rodzice – sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu” prowadzone przez Dorotę Zawadzką

„Seksualność przedszkolaka” – o rozwoju i zachowaniach seksualnych dzieci w wieku przedszkolnym

Koordynator „Partnerskie Przedszkole” – Polski certyfikat jakości im. Ireny Dzierzgowskiej

„Przyjaciele Zippiego”

Warsztaty „Czy przedszkola są przygotowane na zmiany związane z potrzebami dzieci urodzonych w XXI wieku”

Warsztaty „Bez korzeni nie ma skrzydeł – docieranie do zasobów swoich i dziecka”

Seminarium- „Indywidualne potrzeby dziecka, czyli nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

Nowoczesne nauczanie przy wykorzystaniu otwartej platformy edukacyjnej

Nowoczesne nauczanie – Dziennik lekcyjny Optivum

Konferencja „Diagnoza gotowości szkolnej, plany pracy indywidualnej, ewaluacja działań, kryteria wyboru programów i środków dydaktycznych w wychowaniu przedszkolnym”

 

NIP 929-11-01-962
REGON 970314279
Miejskie Przedszkole Nr 22
"KRAINA EKOLUDKÓW"
ul. Porzeczkowa 34
65-790 Zielona Góra
Telefon: 068 454 73 16
e-mail: 22@mp.zgora.pl